ผลงานฝึกอบรม - แก่นของการโค้ช

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - แก่นของการโค้ช

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       1 กุมภาพันธ์ 2562       733       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ตัวอย่างที่ผู้เรียนสรุป แก่นของการโค้ช ที่ตัวเองจะนำไปปฏิบัติในฐานะโค้ช ให้ HiPo ของตัวเอง

เช่น
การให้ความสำคัญที่ศักยภาพ มากกว่าข้อจำถัด
การเปิดใจรับฟังอย่างตั้งใจ ในเรื่องที่เขาพูด
การไม่รีบช่วยเหลือเร็วเกินไป
การจับถูก มากกว่า จับผิด
การใช้คำถามชวนคิด ไม่ใช้ คำถามช่วยคิด

หากผู้เรียนสรุปแก่นการโค้ชของตัวเองได้?ทำให้สร้างกรอบความคิดได้ด้วยตัวเอง ช่วยให้การดำเนินการโค้ชได้ง่ายขึ้น