ผลงานฝึกอบรม - การเตรียม Slide การสอน

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การเตรียม Slide การสอน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       5 กุมภาพันธ์ 2562       961       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

พ้นจาก silence period นี้ไปมีงานสอนรออยู่พอสมควรตลอดทั้งปีนี้ นอกจากการฝึกวิธีใช้เสียงใหม่แล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่จะช่วยเรื่องการใช้เสียงก็คือ "การเตรียมสไลด์ & แนวการสอน"

ผมใช้รูปแบบสไลด์ที่เป็นรูป Model , Flow process แทนประโยค ข้อความ นิยามในส่วนของเนื้อหาที่เป็น พฤติกรรม,การปฏิบัติตัว มากขึ้นเนื่องจากวัตถุประสงค์คือ

1. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดในมุมกว้างมากขึ้น มีอิสระในการขยายความคิดโดยไม่ติดกรอบจากนิยามหรือประโยคที่คุมไว้
2. ใช้สัดส่วนการโค้ชในการสอนมากขึ้น ลดการพูด อธิบายเชิง Training ลง โดยอธิบายเพียงแก่น conceptual ของรูปแล้วใช้คำถามเชื่อมโยงไปที่ situation ต่างๆ ของผู้เรียนทันที
3. ลดจำนวนของหน้าสไลด์ลงเนื่องจากรูปModelหนึ่งรูป สามารถเชื่อมโยงทั้ง4พาร์ทการสอนและโค้ชของ Training and Group Coaching

สำรวจตัวเอง (Mirror)
เปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset)
เทคนิคที่เหมาะสม (Methodology)
แนวทางดำเนินการ (Movement)

การสร้าง Model ต่างๆ ในสไตล์ของผู้สอนเอง เดิดจากการสอน การสังเกตพฤติกรรมที่คล้ายๆกันของผู้เรียนหลายกลุ่มหลายองค์กร แล้วนำมาถอดบทเรียน ตกผลึกแล้วเชื่อมหลักการตามเนื้อหาที่ใช้อยู่ เพื่อเปลี่ยนให้เป็น Model หรือ Process ตามวัตถุประสงค์ที่จะใช้ของผู้สอนได้ครับ