ผลงานฝึกอบรม - การโค้ชตามกระบวนการ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การโค้ชตามกระบวนการ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       5 กุมภาพันธ์ 2562       749       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันนี้ฝึกการโค้ชตามกระบวนการ (Role Playing) ด้วยศาสตร์ต่างๆ เพื่อเรียนรู้ความเหมือนและความแตกต่างของแต่ละศาสตร์

การฝึกการโค้ชตามกระบวนการ ผ่านการดูตัวอย่างการโค้ชแต่ละศาสตร์ทำให้เห็นความละเอียดและจุดมุ่งเน้าของแต่ละศาสตร์ได้อย่างชัดเจน

สนุกกับการเรียนรู้ มากกว่า ผลลัพธ์ที่ได้รับครับ