ผลงานฝึกอบรม - โค้ชและพี่เลี้ยง

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - โค้ชและพี่เลี้ยง

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       5 กุมภาพันธ์ 2562       605       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

โค้ชและพี่เลี้ยง รุ่นปฏิบัติการ

วันที่ 5 ของการสอนหลักสูตร โค้ชและพี่เลี้ยง ตลอดทั้งสัปดาห์นี้

วันนี้สอนเป็น Strategic Group Coaching&Mentoring เพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อ

สอนให้ผู้เรียนเข้าใจบทบาทของโค้ชและพี่เลี้ยง ผู้สอนจึงทำหน้าที่โค้ชและพี่เลี้ยงผู้เรียนไปด้วย ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจใน บทบาทและวิธีการ ของโค้ชและพี่เลี้ยงอย่างชัดเจน

น้องๆกลุ่มนี้เรียนรู้ ทักกษะการโค้ช อย่างรวดเร็ว เพียงแค่ได้ดูตัวอย่างการโค้ชสดใน Class ในครั้งแรก ตลอดทั้งวันได้ดำเนินการโค้ชสดให้ดูไป 5 ครั้ง ทำให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติการโค้ชในสไตล์ตัวเองได้ทันที