ผลงานฝึกอบรม - โปรแกรมโค้ชมืออาชีพเชิงปฏิบัติการ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - โปรแกรมโค้ชมืออาชีพเชิงปฏิบัติการ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       5 กุมภาพันธ์ 2562       438       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ครั้งที่ 3 ของโปรแกรมโค้ชมืออาชีพเชิงปฏิบัติการ

ครั้งนี้หัวข้อ "การ Role Playing กระบวนการโค้ชแบบต่างๆ" เพื่อให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการโค้ชจริง อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ทำให้สามารถจับจังหวะของกระบวนการโค้ชในแต่ละช่วง ได้อย่างละเอียดมากขึ้น

การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการจริง ทำให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจ ในการนำไปทดลองปฏิบัติด้วยตัวเอง เพราะได้เห็นกระบวนการโค้ชจริงอย่างชัดเจน