ผลงานฝึกอบรม - Coach the Coaches

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Coach the Coaches

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       11 กุมภาพันธ์ 2562       856       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

การสอนและโค้ชให้ผู้เรียนเป็นโค้ช
การโค้ชแตกต่างจากบทบาทผู้ช่วยเหลือ
หลักการของโค้ชแตกต่างจากหลักการผู้ช่วยเหลือ
วิธีการของแตกต่างจากวิธีการที่ผู้ช่วยเหลือใช้
ทักษะของโค้ชแตกต่างจากทักษะของผู้ช่วยเหลือ
กรอบความคิดของโค้ชแตกต่างจากกรอบความคิดของผู้ช่วยเหลือ

การทำให้ผู้เรียนเข้าใจความแตกต่างดังกล่าวในเชิงทฤษฎีสามารถใช้การสอนแบบทั่วไปได้ครับ

แต่การทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดของการเป็นโค้ชนั้น หากใช้การโค้ชจะเหมาะสมมากครับ

เนื่องจากการโค้ชมุ่งเน้นที่การปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset) ซึ่งหากผู้เรียนฝึกทักษะของโค้ช วิธีการของโค้ชแต่ยังใช้กรอบความคิดของผู้ช่วยเหลือ

ทำให้ผู้เรียนไปโฟกัสที่ประเด็นปัญหาที่คิดว่าโค้ชชี่อยากได้รับความช่วยเหลือ จึงเผลอใช้คำถามเชิงแนะนำ คำถามช่วยคิดโดยไม่เจตนา

การสร้าง Mindset ของโค้ชสำหรับผู้ฝึกการโค้ชจึงสำคัญ การโค้ชจริงเชิงปฏิบัติการคือการทำให้ผู้เรียนสัมผัสบรรยากาศของการถูกโค้ช มองเห็นการโค้ช และเรียนรู้จากการถอดบทเรียนการโค้ช เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่สถานการณ์จริงครับ