ผลงานฝึกอบรม - Mindset for Success

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Mindset for Success

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       12 กุมภาพันธ์ 2562       736       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตร Mindset for Success กำลังเป็นที่นิยมครับ

การเปลี่ยน Fixed Mindset ของตัวเอง ด้วยการทำให้กลายเป็น Growth Mindset สำหรับ Challenging Target นำไปสู่ความสำเร็จได้

การมี Growth Mindset ไม่ได้ยืนยันความสำเร็จ แต่เปิดโอกาสให้เราออกจากพื้นที่ที่คุ้นเคย เพื่อเรียนรู้และลงมือปฏิบัติใหม่ๆ ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ไม่ปล่อยตัวเองอยู่กับความเชื่อที่เป็นข้อจำกัด (Limiting Belief)