[ผลงานฝึกอบรม] Mindset for Success

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / Mindset for Success

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     12 กุมภาพันธ์ 2562     142     0

หลักสูตร Mindset for Success กำลังเป็นที่นิยมครับ

การเปลี่ยน Fixed Mindset ของตัวเอง ด้วยการทำให้กลายเป็น Growth Mindset สำหรับ Challenging Target นำไปสู่ความสำเร็จได้

การมี Growth Mindset ไม่ได้ยืนยันความสำเร็จ แต่เปิดโอกาสให้เราออกจากพื้นที่ที่คุ้นเคย เพื่อเรียนรู้และลงมือปฏิบัติใหม่ๆ ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ไม่ปล่อยตัวเองอยู่กับความเชื่อที่เป็นข้อจำกัด (Limiting Belief)

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  Growth MindsetMindsetFixed Mindset

แสดงความคิดเห็น