ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาทักษะการโค้ชและการป้อนกลับ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาทักษะการโค้ชและการป้อนกลับ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       13 กุมภาพันธ์ 2562       807       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หัวหน้างาน (Helper) ใช้ Feedback โค้ช ใช้ Coaching

ความชัดเจนในบทบาทและจุดประสงค์ ทำให้การประยุกต์ใช้ เกิดประสิทธิผลตามที่ต้องการ ไม่เกิดความสับสนในการนำไปใช้

การเรียนรู้เขิงปฏิบัติการจริง ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง เพราะได้ฝึกปฏิบัติด้วยตัวเอง ด้วยกรอบความคิดและความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับตัวเองจริงๆ

การเรียนรู้เพื่อการนำไปใช้จริง เป็นเป้าหมายการฝึกอบรมของสถาบัน เพราะผู้เรียนเป็นผู้ต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงและนำไปใช้ด้วยตัวเอง

สนุกกับการสร้างรูปแบบการเรียนรู้ที่นำไปใช้ได้จริงครับ