[ผลงานฝึกอบรม] การพัฒนาทักษะการโค้ชและการป้อนกลับ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / การพัฒนาทักษะการโค้ชและการป้อนกลับ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     13 กุมภาพันธ์ 2562     177     0

หัวหน้างาน (Helper) ใช้ Feedback โค้ช ใช้ Coaching

ความชัดเจนในบทบาทและจุดประสงค์ ทำให้การประยุกต์ใช้ เกิดประสิทธิผลตามที่ต้องการ ไม่เกิดความสับสนในการนำไปใช้

การเรียนรู้เขิงปฏิบัติการจริง ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง เพราะได้ฝึกปฏิบัติด้วยตัวเอง ด้วยกรอบความคิดและความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับตัวเองจริงๆ

การเรียนรู้เพื่อการนำไปใช้จริง เป็นเป้าหมายการฝึกอบรมของสถาบัน เพราะผู้เรียนเป็นผู้ต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงและนำไปใช้ด้วยตัวเอง

สนุกกับการสร้างรูปแบบการเรียนรู้ที่นำไปใช้ได้จริงครับ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ทักษะการโค้ชการป้อนกลับCoaching

แสดงความคิดเห็น