ผลงานฝึกอบรม - เครื่องมือประกอบการฝึกทักษะการโค้ช

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - เครื่องมือประกอบการฝึกทักษะการโค้ช

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       13 กุมภาพันธ์ 2562       580       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

เครื่องมือประกอบการฝึกทักษะการโค้ชต่างๆ

ทักษะการโค้ชเชิงปฏิบัติการทั้ง การฟังและการใช้คำถาม ที่ออกแบบเป็นเครื่องมือประกอบการฝึกโค้ช ช่วยทำให้การเรียนรู้ง่ายขึ้น

หลังจากผ่านการฝึกโค้ชหลายคั้งมากขึ้น ทำให้เข้าใจจังหวะการใช้คำถามที่เหมาะสมกับสถานการณ์มากขึ้น