ผลงานฝึกอบรม - 1 Page Summary Thinking and Report

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - 1 Page Summary Thinking and Report

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       13 กุมภาพันธ์ 2562       735       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

การออกแบบหลักสูตรที่ครอบคลุมสมรรถนะที่สำคัญและนำมาเชื่อมโยงด้วย Efficiency Tools

กระบวนการคิดอย่างมีลำดับขั้นตอน
การจัดการปัญหาและการตัดสินใจ
การนำเสนออย่างกระชับและเข้าใจได้ง่าย
การบริหารงานอย่างมีระบบ

ประยุกต์เข้ากับเครื่องมือ การนำเสนอรายงานด้วยกระดาษหนึ่งแผ่น (A3 Report)