[ผลงานฝึกอบรม] Coaching and Feedback

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / Coaching and Feedback

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     15 กุมภาพันธ์ 2562     149     0

หลักสูตร Coaching&Feedback เชิงปฏิบัติการ 2 วัน รุ่นที่ 2

สอนหลักสูตร Coaching เชิงปฏิบัติการ ทำให้เห็นกรณีศึกษาใน Class มากมาย ที่เป็นประเด็นสำคัญที่ผู้เรียนนำฝึกฝนและแลกเปลี่ยนกันใน Class

ทยอยเก็บรวบรวม ?ประเด็นสำคัญที่เกิดขึ่นใน Class? มานานหลายปีแล้ว รู้สึกว่ามีประโยชน์ในการนำมาเป็น Case ให้ผู้เรียนกลุ่มต่อมาได้ใช้ฝึกฝนกันด้วย

หากเขียนเป็นหนังสือ ?หัวหน้างานในฐานะโค้ชและพี่เลี้ยง? ขึ้นมาสักเล่ม น่าจะเป็นประโยชน์กับหัวหน้างานที่สนใจการนำการโค้ชไปใช้นะครับ

รอสรุปสิ่งที่รวบรวมไว้ให้ชัดเจนก่อน คงได้เห็นหนังสืออีกสักเล่มครับ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การโค้ชFeedbackCoaching

แสดงความคิดเห็น