ผลงานฝึกอบรม - Leadership Fundamental Program

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Leadership Fundamental Program

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       15 กุมภาพันธ์ 2562       900       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

อยู่ด้วยกันต่อเนื่องมา 1 เดือน วันนี้เดินทางมาถึงวันที่หกซึ่งเป็นวันสุดท้ายของโปรแกรมแล้วครับ

ความเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากวันแรกถึงวันนี้มีทั้งแบบวัดได้โดยตรงและวัดไม่ได้โดยตรง

ที่วัดได้โดยตรงจากรูปแบบที่ออกแบบไว้คือ
Result ของ performance จากโครงการด้านปรับปรุงกระบวนการทำงานที่นำไป implement

ที่วัดไม่ได้โดยตรงจากรูปแบบที่ออกแบบไว้คือ
เชิงพฤติกรรมที่นำไปฝึกใช้เช่น
การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบ
การเปิดโอกาสให้ทีมงานคิดและตัดสินใจ
การ Feedback ด้วยคำถามโค้ช
การฟังในสิ่งที่ทีมงานอาจไม่ได้พูด

สำหรับโปรแกรมวันสุดท้ายจะเป็นการนำเสนอผลการเปลี่ยนแปลงกับตัวเองและคนรอบข้างที่แต่ละคนสามารถมองเห็นได้ รวมถึงแนวทางปฏิบัติต่อเนื่องหลังจบโปรแกรมไปแล้วครับ