[ผลงานฝึกอบรม] การพัฒนาโค้ชมืออาชีพ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / การพัฒนาโค้ชมืออาชีพ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     18 กุมภาพันธ์ 2562     181     0

ผู้เรียนตั้งใจและอยากรู้ การสอนจึงต้องละเอียดและลงลึก

การสอน การโค้ชมืออาชีพเชิงปฏิบัติการจริง ต้องให้ผู้เรียนได้เห็นรายละเอียดของการโค้ช ให้มากที่สุด เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นความแตกต่างของการโค้ชทั่วไป กับ การโค้ชแบบมืออาชีพ

เมื่อผู้เรียนเป็น นักเรียนรู้ ผู้สอนก็ต้องสวมบทบาท โค้ชมืออาชีพ ดำเนินการโค้ชและการถอดบทเรียนร่วมกัน

การเรียนและเข้าใจความหมายของหลักการโค้ชอย่างแท้จริง ทำให้สนุกกับการนำไปฝึกฝนเพิ่มมากขึ้น

Trust The Coaching Process?หมายความว่าอย่างไร?
Be There Be Present?ต้องทำอย่างไร?
การรับฟังแบบไม่ตัดสิน?เป็นการฟังอย่างไร?
Goal Setting ที่ดี?ควรเป็นลักษณะไหน?
เครื่องมือประกอบการโค้ช?ใช้เพื่อจุดประสงค์อะไร?
การใช้ศาสตร์ต่างๆดำเนินการโค้ช?แตกต่างกันที่เรื่องอะไรบ้าง?

คำถามชวนคิด ชวนค้นหาคำตอบ ที่เกี่ยวกับ หลักการโค้ชที่ดี! มีอีกมากมายให้เรียนรู้ในโปรแกรมครับ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  โค้ชมืออาชีพการโค้ชการถอดบทเรียน

แสดงความคิดเห็น