[ผลงานฝึกอบรม] พัฒนาเทคนิคการสื่อสารและเจรจาต่อรอง

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / พัฒนาเทคนิคการสื่อสารและเจรจาต่อรอง

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     18 กุมภาพันธ์ 2562     331     0


นักบริการ
สื่อสารชัดเจน
เป็นผู้ให้ก่อนเสมอ
มิเผลอตัดสินลูกค้า
เจรจาต่อรองสร้างสรรค์
ชวนกันสร้างสมดุล
สนับสนุนคู่สนทนา
นำพาค้นหาเป้าหมาย
ใช้ความรู้เป็นทรัพยากร
ป้อนกลับข้อมูลเชิงบวก
สะดวกสร้างคุณค่าเพิ่ม
เติมเสน่ห์ด้วยทักษะการฟังเชิงลึก

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การเจรจาต่อรองการสื่อสารทักษะการฟัง

แสดงความคิดเห็น