[ผลงานฝึกอบรม] สร้างคำภีร์ปิดการขายอย่างเหนือชั้น

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / สร้างคำภีร์ปิดการขายอย่างเหนือชั้น

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     18 กุมภาพันธ์ 2562     174     0

การปิดการขาย อีก 1 ทักษะ ที่ใช้กระบวนการ และทักษะการโค้ชได้

การขาย เป็นเกมตัวเลข เปิด ไม่เท่ากับปิด นักขายมักถูกปฏิเศษมากกว่าขายได้ การพัฒนา กรอบความคิดที่ดีช่วยให้นักขายสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง จิตไม่ตกง่าย

ทักษะ การตั้งเป้าหมาย การ Rapport การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ การใช้คำถาม และการฟัง ตามกระบวนการขาย และ นำเข้าสู่กระบวนการปิดการขาย คือ
ค้นหาความต้องการของลูกค้า
รับฟังข้อมูลคู่แข่ง จากลูกค้า โดยไม่ใช้อารมณ์
เตรียมข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในกระบวนการเจรจาต่อรอง
ตอบสนองคำคิดค้านของลูกค้าได้ดีขึ้น
ช่วยสร้างความเชิอมั่นให้กับลูกค้า
ประเมิณผลการปิดการขายได้แม่นยำ

เป็นอีก 1 วัน ที่มีความสุข กับการสอน

    แชร์            แชร์  


อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การขายการสื่อสารทักษะการโค้ช

แสดงความคิดเห็น