[ผลงานฝึกอบรม] การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     20 กุมภาพันธ์ 2562     157     0

หลักสูตร Proactive Working Mindset

ออกแบบเฉพาะให้กับลูกค้าตามความต้องการ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ผู้บริหารตั้งใจพัฒนาทีมงาน

วันหยุด แต่ทุกคนตั้งใจเรียนกันมาก ทำให้ผู้สอนมีความสุขไปด้วยครับ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  Proactiveทีมงานการทำงานเชิงรุก

แสดงความคิดเห็น