ผลงานฝึกอบรม - การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       20 กุมภาพันธ์ 2562       643       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตร Proactive Working Mindset

ออกแบบเฉพาะให้กับลูกค้าตามความต้องการ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ผู้บริหารตั้งใจพัฒนาทีมงาน

วันหยุด แต่ทุกคนตั้งใจเรียนกันมาก ทำให้ผู้สอนมีความสุขไปด้วยครับ