[ผลงานฝึกอบรม] พัฒนาภาวะผู้นำในตัวคุณ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / พัฒนาภาวะผู้นำในตัวคุณ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     20 กุมภาพันธ์ 2562     175     0

ผู้นำเกิดจากการปฏิบัติตัว และการปฏิบัติตัวเกิดจากกรอบความคิด (Mindset) ที่เรามีต่อผู้อื่น

ผมจึงมีความเชื่ออยู่เสมอว่า การสอนนิยาม ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้นำอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะทำให้ผู้เรียนเพิ่มภาวะผู้นำได้ หากกรอบความคิดเขายังไม่เปลี่ยน

การสอนด้วยบทบาทโค้ช ช่วยให้ผู้เรียนตระหนักรู้กรอบความคิดเดิมที่เขาใช้เพื่อเลือกสร้างกรอบความคิดแบบใหม่ที่เขาเป็นผู้เลือกนำไปใช้ด้วยตัวเองครับ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ภาวะผู้นำLeadershipบทบาทโค้ช

แสดงความคิดเห็น