ผลงานฝึกอบรม - พัฒนาภาวะผู้นำในตัวคุณ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - พัฒนาภาวะผู้นำในตัวคุณ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       20 กุมภาพันธ์ 2562       572       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ผู้นำเกิดจากการปฏิบัติตัว และการปฏิบัติตัวเกิดจากกรอบความคิด (Mindset) ที่เรามีต่อผู้อื่น

ผมจึงมีความเชื่ออยู่เสมอว่า การสอนนิยาม ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้นำอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะทำให้ผู้เรียนเพิ่มภาวะผู้นำได้ หากกรอบความคิดเขายังไม่เปลี่ยน

การสอนด้วยบทบาทโค้ช ช่วยให้ผู้เรียนตระหนักรู้กรอบความคิดเดิมที่เขาใช้เพื่อเลือกสร้างกรอบความคิดแบบใหม่ที่เขาเป็นผู้เลือกนำไปใช้ด้วยตัวเองครับ