[ผลงานฝึกอบรม] Modern Management

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / Modern Management

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     21 กุมภาพันธ์ 2562     151     0

ดีใจมากๆครับ ที่ได้เป็นวิทยากร ในโปรแกรมพัฒนาผู้บริหาร ขององค์กรขนาดใหญ่

การได้มีโอกาสสอน ทำให้ได้แลกเปลี่ยนแนวความคิดกับผู้บริหาร เปรียบเสมือนได้พัฒนาตัวเองไปด้วย

หลักสูตรที่รับดูแลเกี่ยวกับเรื่องสำคัญ 3 เรื่อง
1. Leadership Awareness
2. Strategic Management
3. Leader as a Coach

ส่วนผสมที่สำคัญสำหรับผู้บริหาร คงหนีไปพ้นการเชื่อมโยง 3 เรื่องนี้เข้าด้วยกัน ในการบริหารงานและพัฒนาคนครับ

สนุกกับหลักสูตร 2 วัน ในโปรแกรม Modern Management ครับ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การบริหารงานการพัฒนาคนผู้บริหาร

แสดงความคิดเห็น