ผลงานฝึกอบรม - Modern Management

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Modern Management

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       21 กุมภาพันธ์ 2562       712       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ดีใจมากๆครับ ที่ได้เป็นวิทยากร ในโปรแกรมพัฒนาผู้บริหาร ขององค์กรขนาดใหญ่

การได้มีโอกาสสอน ทำให้ได้แลกเปลี่ยนแนวความคิดกับผู้บริหาร เปรียบเสมือนได้พัฒนาตัวเองไปด้วย

หลักสูตรที่รับดูแลเกี่ยวกับเรื่องสำคัญ 3 เรื่อง
1. Leadership Awareness
2. Strategic Management
3. Leader as a Coach

ส่วนผสมที่สำคัญสำหรับผู้บริหาร คงหนีไปพ้นการเชื่อมโยง 3 เรื่องนี้เข้าด้วยกัน ในการบริหารงานและพัฒนาคนครับ

สนุกกับหลักสูตร 2 วัน ในโปรแกรม Modern Management ครับ