[ผลงานฝึกอบรม] ผู้นำในฐานะโค้ช

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผู้นำในฐานะโค้ช

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     22 กุมภาพันธ์ 2562     159     0

Leader as a Coach ผู้นำในฐานะโค้ช อีก 1 บทบาท

ผู้จัดการ ผู้นำ โค้ช การเรียนรู้และเข้าใจ ความเหมือนและความแตกต่างในแต่ละบทบาท มีความสำคัญมาก เพราะจุดประสงค์และกรอบความคิดแต่ละบทบาทไม่เหมือนกัน

วันนี้สอนผู้บริหาร โปรแกรม Modern Management ของ All Training ครับ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ทักษะการโค้ชภาวะผู้นำผู้จัดการ

แสดงความคิดเห็น