ผลงานฝึกอบรม - ผู้นำในฐานะโค้ช

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - ผู้นำในฐานะโค้ช

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       22 กุมภาพันธ์ 2562       601       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

Leader as a Coach ผู้นำในฐานะโค้ช อีก 1 บทบาท

ผู้จัดการ ผู้นำ โค้ช การเรียนรู้และเข้าใจ ความเหมือนและความแตกต่างในแต่ละบทบาท มีความสำคัญมาก เพราะจุดประสงค์และกรอบความคิดแต่ละบทบาทไม่เหมือนกัน

วันนี้สอนผู้บริหาร โปรแกรม Modern Management ของ All Training ครับ