[ผลงานฝึกอบรม] กรณีศึกษาประกอบการโค้ช

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / กรณีศึกษาประกอบการโค้ช

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     26 กุมภาพันธ์ 2562     158     0

การใช้กรณีศึกษาประกอบการโค้ช เป็นเครื่องมือช่วยฝึกฝนการโค้ชที่ทรงพลัง

กรณีศึกษาที่ใกล้เคียงชีวิตจริง ทำให้ผู้เรียนการโค้ช ได้ฝึกจับประเด็นสำคัญที่เป็น ศักยภาพ, คุณค่า, และจุดประสงค์ ของโค้ชชี่ บนเรื่องเล่าของโค้ชชี่ได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

การโค้ชเชิงปฏิบัติจริงกับกรณีศึกษา ช่วยทำให้ผู้เรียนมองเห็น กระบวนการโค้ชและเทคนิคการโค้ช ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

การสอนการโค้ช และการใช้เครื่องมือประกอบการโค้ช ด้วยแนว Training and Group Coaching โดยการมุ่งเน้นที่การทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้หลักการโค้ชที่แท้จริงด้วยตัวเอง ผ่านการเรียนกับกิจกรรมต่างๆ ด้วยตัวเอง จึงเกิดความสนุกในการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ครับ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การโค้ชเทคนิคการโค้ชทักษะการโค้ช

แสดงความคิดเห็น