ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาทักษะการขายกับคุณลักษณะของลูกค้า

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาทักษะการขายกับคุณลักษณะของลูกค้า

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       26 กุมภาพันธ์ 2562       567       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรพื้นฐานด้านงานขายและบริการที่พิเศษหน่อย

ทักษะการขาย (Skill Set) เป็นเรื่องสำคัญ
กรอบความคิด (Mindset) ของนักขายยิ่งสำคัญ
การเรียนรู้และเข้าใจลูกค้าสำคัญที่สุด

การเรียนรู้เรื่องการขายเชิงปฏิบัติการ ทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจตัวเอง มองเห็น ?ศักยภาพและคุณค่า? ที่สามารถนำมาใช้ใหเหมาะสมกับสถานการณ์ของตัวเองได้อย่างมั่นใจ เป็นเป้าหมายการอบรมในวันนี้ครับ