[ผลงานฝึกอบรม] การพัฒนาทักษะการขายกับคุณลักษณะของลูกค้า

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / การพัฒนาทักษะการขายกับคุณลักษณะของลูกค้า

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     26 กุมภาพันธ์ 2562     174     0

หลักสูตรพื้นฐานด้านงานขายและบริการที่พิเศษหน่อย

ทักษะการขาย (Skill Set) เป็นเรื่องสำคัญ
กรอบความคิด (Mindset) ของนักขายยิ่งสำคัญ
การเรียนรู้และเข้าใจลูกค้าสำคัญที่สุด

การเรียนรู้เรื่องการขายเชิงปฏิบัติการ ทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจตัวเอง มองเห็น ?ศักยภาพและคุณค่า? ที่สามารถนำมาใช้ใหเหมาะสมกับสถานการณ์ของตัวเองได้อย่างมั่นใจ เป็นเป้าหมายการอบรมในวันนี้ครับ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ทักษะการขายงานขายการบริการ

แสดงความคิดเห็น