[ผลงานฝึกอบรม] การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้นำ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้นำ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     4 มีนาคม 2562     195     0

หลักการผู้นำกับบทบาทต่างๆในการบริหารทีมงานด้วยหลักการคิดแบบครบเครื่องในเรื่องที่ต่างกัน
รูปแบบกระบวนการจัดการให้สำเร็จ
เครื่องมือบริหารงานเข่งกลยุทธ์
(รูปแบบการคิดต่างๆ/SWOT/BCG Matrix/BSC/สำคัญ-เร่งด่วน/คน4 แบบ)
ประยุกต์กับเหตุการณ์และโครงการจริง ณ ปัจจุบัน

ความรู้ เราพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเล็กน้อย เพราะประเด็นเหล่านี้เรียนกันมาเยอะ
จึงชวนกันตั้งเป้าหมายและสร้างพื้นที่ปลอดภัยร่วมกัน #ด้วยความไว้วางใจ

ทักษะ เราเริ่มจากพูดคุยและแสดงสดกันพร้อมเชื่อมโยงหลักการต่างๆ สลับบทบาทกันกับเรื่องจริงบ้าง สมมติบ้าง ด้วยความสนุก

ทัศนคติ จากที่ใช้ทักษะการฟังด้วยเครื่องมืออการโค้ช สังเกต ภาษาพูด และภาษากาย นั้นเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ด้วยความมั่นใจจากภายใน มีแววตา ท่าทางและคำพูดที่ผ่อนคลาย กับหลากหลายมุมมองในเรื่องเดียวกัน #ด้วยความคุ้นเคย กับการโฟกัส Solution และให้ความสำคัญกับการวาง

(ผู้เรียนแอบบอกว่าที่ผ่านมาเข้าใจว่าต้องใช้เครื่องมือใหม่ๆ ในการบริหาร แต่วันนี้เข้าใจใหม่ว่าเครื่องมือก็เป็นเพียงสิ่งที่ทำให้เราเร็วขึ้น สะดวกขึ้น หากแต่เราไม่ใช้เครื่องมือหรือมองเป็นภาระในการเรียนรู้อะไรก็ช่วยไม่ได้คร้าบบบ ทำด้วยหัวใจ ใช้เครื่องมือง่ายๆแต่ ทำจริง ก่อนดีกว่าแล้วผมค่อยท้าทายตัวเองเพิ่มนะอาจารย์)

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การบริหารจัดการจัดการเชิงกลยุทธ์Strategic Planing Management

แสดงความคิดเห็น