[ผลงานฝึกอบรม] สมองกับการสื่อสาร

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / สมองกับการสื่อสาร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     4 มีนาคม 2562     179     0

เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสไปแบ่งปันเรื่องของสมองกับการสื่อสาร
ให้กับทางสำนักงานอัยการสูงสุด
ในหัวข้อ สร้างพลังการสื่อสารและจูงใจผู้อื่น (Effective Communication for Leader)
ซึ่งครั้งนี้ท้าทายตรงที่ผู้ฟังเป็นระดับอธิบดีทั้งหมด
ซึ่งถ้าสอนที่ความรู้ และเทคนิค จะมีโอกาศเกิดความขัดแย้งได้ง่ายกับผู้เรียนได้ง่าย
ด้วยประสบการณ์และความสำเร็จที่มากมายของผู้เรียนเอง

วันนี้จึงใช้หลักการสมองง่ายๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการสื่อสาร เช่น

ข้อที่ 1 การรับข้อมูลที่จำกัดของสมอง เพียง 134/2,000,000 ตัวอักษรในเสี้ยววินาที
ดังนั้นในมุมของผู้ฟัง
หากเราไม่ได้สร้างความรู้สึก ชอบ เชื่อ ใช่ ใช้ ให้ผู้ฟังก่อนการสื่อสาร
เราอาจทำให้ผู้ฟังแค่ได้ยิน แต่ไม่ได้ฟัง เรื่องที่เราพูดเลย
เพราะสมองของเขา อาจกำลังฟัง 134 อื่นๆ ที่ไม่ใช่เรื่องที่เราสื่อสาร
แม้จะเหมือนคุยอยู่ด้วยกันตลอดเวลาก็ตาม

ส่วนในมุมของผู้พูด หากเราต้องการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ฟัง เราอาจต้องพยายามเลือกฟังโดยให้ความสำคัญกับเรื่องของอีกฝ่าย มากกว่าเรื่องของเรา เพื่อทำความเข้าใจเขา และสื่อสารในโลกของเขา มิฉะนั้นเราอาจเผลอสื่อสารโดย Focus แต่ 134 ที่เป็นเรื่องของเรา จนทำให้การสื่อสารขาดประสิทธิภาพ

ข้อที่ 2 สมองสี่ส่วนที่แตกต่าง
ทำให้เรารู้รูปแบบการคิด การตัดสินใจ และการสื่อสารของตนเอง
ทำให้เข้าใจสาเหตุว่าเพราะอะไรอีกฝ่ายถึงไม่เข้าใจการสื่อสารของเรา
และสามารถสร้างแนวทางการสื่อสารใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับอีกฝ่ายได้มากขึ้น

ข้อที่ 3 สมองส่วนคิดและส่วนอารมณ์ สมองส่วนคิด เป็นเรื่องของข้อมูลและเหตุผล แต่เนื่องจากทำงานได้ช้า ทำให้หลายครั้ง เราปล่อยให้สมองส่วนอารมณ์มาทำงานแทนในการสื่อสาร ซึ่งถ้าเป็นอารมณ์เชิงบวกก็คงไม่มีปัญหา แต่บางครั้งเราตกหลุมพรางเกิดอารมณ์เชิงลบ อาจทำเราไม่สามารถสื่อสารเพื่อจูงใจอีกฝ่ายได้ แม้ว่าข้อมูลจะดีแค่ไหนก็ตาม เพราะเขามองเห็นว่าเรากำลังสื่อสารโดยใช้อารมณ์

เมื่อเข้าใจธรรมชาติของสมองทั้ง 3 ข้อ เราจึงสามารถใช้กระบวนการ Coaching เพื่อพาผู้เรียนคิดบนหลักการ เพื่อมองหาวิธีการของตนเองเพื่อใช้บนสถานการณ์จริงของผู้เรียน

บนหลักการ สมอง ดังกล่าว เราจะทำอย่างไรให้
เข้าใจ อย่างที่คุณต้องการให้เขาเข้าใจ
มองเห็น อย่างที่คุณต้องการให้เขาเห็น
เชื่อ อย่างที่คุณต้องการให้เขาเชื่อ
ลงมือทำ อย่างที่คุณต้องการให้เขาปฏิบัติ

ที่เหลือคงเป็นเรื่องของการบ้าน ที่ทุกคนจะนำกลับไปทำส่งตัวเอง เพื่อตัวเอง

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การสื่อสารการจูงใจผู้อื่นการตัดสินใจ

แสดงความคิดเห็น