ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาทักษะการขายกับคุณลักษณะของลูกค้า

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การพัฒนาทักษะการขายกับคุณลักษณะของลูกค้า

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       5 มีนาคม 2562       714       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ขายแบบไม่ได้ขาย เข้าใจคุณลักษณะลูกค้า ตอบสนองความต้องการ

ทักษะการขายที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของลูกค้า ช่วยให้ การนำเสนอขาย การตอบความต้องการ การเจรจาต่อรอง และการปิดการขาย เป็นไปอย่างธรรมชาติของลูกค้า

การเรียนรู้และเข้าใจลูกค้า ทำให้เจ้าใจความต้องการของลูกค้าได้ชัดเจนมากขึ้น?เพราะคุณลักษณะของลูกค้า แสดงออกที่คำพูดและการสื่อสารต่างๆ