ผลงานฝึกอบรม - คิดและทำอย่าง KAIZEN เพื่อปรับปรุงงานสู่ความเป็นเลิศ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - คิดและทำอย่าง KAIZEN เพื่อปรับปรุงงานสู่ความเป็นเลิศ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       15 มีนาคม 2562       608       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

คลาสเมื่อวานนี้เป็นคลาสที่ผมสอนด้วยความสนุกคลาสหนึ่ง ซึ่งความสนุกที่ว่า ไม่ได้หมายถึงบรรยากาศที่ผู้เรียนสนุกเฮฮาจากกิจกรรมหรือเสียงหัวเราะ

แต่เป็นความสนุกที่เกิดจากการ Awareness ของผมเองอยู่ตลอดทั้งวันจากคำถาม ข้อสงสัย การได้แลกเปลี่ยนความคิดและ sharing กัน

ระยะหลังผมให้ความสำคัญกับการฟังประโยคคำพูดของผู้พูดแล้วฝึกแยกเบื้องหลังคำพูดที่เป็น "กรอบความคิด(Mindset)" และ "แนวทางปฏิบัติ (Methodology)" เพื่อนำมาเชื่อมโยงเข้ากับหลักการ ทฤษฎีที่กำลังสอนอยู่

สิ่งที่ผมได้ยินจากผู้เรียนอาจเป็นเพียงคีย์เวิร์ดที่เป็นภาพย่อยๆ (Focus) ภาพหนึ่งในเนื้อหา

เมื่อนำมาเชื่อมโยงแล้วสะท้อนกลับให้ผู้เรียนด้วยบทบาทต่างๆ ช่วยให้เข้าเชื่อมต่อภาพย่อยๆ (Focus) นั้นเป็นภาพใหญ่ (Big Picture) ในงานของเขา

วัตถุประสงค์เพื่อให้เขาสร้างกรอบความคิดและแนวทางปฏิบัติใหม่ที่สอดคล้องกับเรื่องที่เขากำลังโฟกัส หรือ เปลี่ยนโฟกัสใหม่ได้

ตัวอย่างSharingที่ได้ยินจากคลาส เช่น
งานผมสามารถเร็วกว่านี้ได้ ถ้า "ข้อมูลพร้อม"
ต้นทุนถูกลงกว่านี้ได้ ถ้า "Orderไม่เร่งด่วน"
งานน่าจะผิดพลาดน้อยลง ถ้า"ลูกน้องมีประสบการณ์"

สิ่งที่ผู้เรียนshareสะท้อนถึงความสามารถในการวิเคราะห์สาเหตุของความสูญเปล่าในเชิงMethodology ด้วยประโยคหลังคำว่า"ถ้า..."!!!!

หากผู้สอนช่วยให้เขาได้มี Awareness กับความสามารถเหล่านี้ที่เป็นSkill Set และ Experience แล้วสร้างMindset ที่เป็นความเชื่อใหม่ !!!

แนวทางชวนคิดคือหยิบคำว่า "ถ้า.." มาค้นหาว่า
หากเราสามารถทำให้ข้อมูลมีความพร้อม เกิดประโยชน์อย่างไร ??
หากเราสามารถเตรียมการรับมือล่วงหน้ากับOrder ที่มีแนวโน้มจะด่วนอยู่บ่อยๆ เกิดประโยชน์อย่างไร ??
หากเราสามารถฝึกพัฒนาลูกน้องให้มีทักษะ ความชำนาญได้มากขึ้น เร็วขึ้น เกิดประโยชน์อย่างไร ??

เพื่อให้เขามีMindset ตามแบบ Kaizen จากนั้นเราจึงสามารถเลือกให้Methodology ที่เป็นTools ต่างๆเช่น 5M1E, ผังก้างปลา , ECRS เพื่อให้เขาสามารถนำไปวิเคราะห์เชิงลึก ไปค้นหาแนวทางจัดการใหม่ๆ และพัฒนาตัวเขาเองต่อไป


กระบวนการทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผมดำเนินการสอนอยู่ แต่เพิ่งมาตกผลึก ถอดบทเรียนของตัวเองในช่หลังๆ จึงทำให้รู้สึกสนุกกับ Awareness ของตัวเองแบบนี้ครับ