[ผลงานฝึกอบรม] เพิ่มประสิทธิภาพ PDCA ด้วยเทคนิคการคิดและการรายงานแบบ A3

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / เพิ่มประสิทธิภาพ PDCA ด้วยเทคนิคการคิดและการรายงานแบบ A3

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     15 มีนาคม 2562     304     0

สอนแทนวิทยากรหลักครับ

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย PDCA&A3 Report

Mindset Growth Mindset
Skill Set Analytical&Strategic Thinking
Tool Set PDCA&A3

ผู้เรียนบอกว่า ไม่คิดว่าหลักสูตรนี้ จะเข้าใจได้ง่ายขนาดนี้!

การสอนโดยการอธิบาย หลักการและแก่นของเนื้อหาแบบ Conceptual ก่อน ทำให้ผู้เรียนเข้าใจกรอบของหลักสูตร (Course Framework) ทั้งหมด แล้วจึงให้ทบทวนเนื้อหาอีกทีตามสไลด์ ช่วยให้การสอนแนว Training and Group Coaching ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นครับ

ไม่ได้สอนหลักสูตรที่เกี่ยวกับ การใช้เครื่องมือบริหารจัดการงาน มานานแล้ว วันนี้ได้มีโอกาสสอนอีกครั้ง สนุกดีครับ

เครื่องมือ PDCA&Fish Bone สามารถใช้กับการบรรลุเป้าหมายและใช้ปรับปรุงปัญหาของงานได้ เมื่อผ่านการคิดแบบต่างๆ ทำให้ได้แนวทางสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  PDCAทักษะการคิดการรายงาน

แสดงความคิดเห็น