ผลงานฝึกอบรม - การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ เพิ่มพลังมุ่งสู้ความสำเร็จ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ เพิ่มพลังมุ่งสู้ความสำเร็จ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       18 มีนาคม 2562       918       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หนึ่ง Framework กระบวนการสอนในมิติใหญ่จากคลาสการสื่อสารเมื่อวานนี้ รับฟังสิ่งที่ผู้เรียนแชร์จากชุดคำถามที่เตรียมไว้อย่างตั้งใจ เก็บเบาะแสที่ผู้เรียนอาจไม่ได้พูดถึงตรงๆ แต่เป็น Mindset หรือ วิธีการที่เป็นที่มาของสภาวะ อารมณ์ ความรู้สึกที่เป็นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆที่เขาเจอ

รับฟัง เก็บเบาะแส เชื่อมภาพใหญ่ ใช้โมเดล ถามชวนคิด มองเห็นกรอบความคิด สร้างแนวทางเปลี่ยนแปลง

เชื่อมภาพใหญ่ บนประสบการณ์ของผู้สอนเมื่อได้เบาะแสต่างๆของผู้เรียนจะช่วยให้ผู้สอนสร้างภาพใหญ่ (Big Picture) ขึ้นมาในสมองตามสมการ E + R = O

สร้างโมเดลที่เป็น scenario ที่เป็น Outcome ต่างๆ โดยใช้ทักษะ ประสบการณ์ของผู้สอนมาขยาย Scenario

ถามชวนคิด เลือกใช้คำถามโค้ชเพื่อชวนผู้เรียนสำรวจ Response กับ Scenario ต่างๆ เพื่อเห็น
รูปแบบพฤติกรรมที่ใช้

มองเห็นกรอบความคิดกระบวนการให้ผู้เรียนถอดบทเรียนพฤติกรรมของตัวเองโดยใช้ศาสตร์การพัฒนาตัวเองตามที่ผู้สอนถนัดมาเชื่อมโยงเช่น การทำงานของสมอง, NLP

สร้างแนวทางเปลี่ยนแปลง โดยกระบวนการโค้ชให้ผู้เรียนเป็นผู้เลือกผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เขาอยากให้เกิดขึ้นจาก Scenario ต่างๆแล้วกำหนดเป็น Commitment ของตัวเองผ่าน Workshop , Roleplay การแสดง , การบ้านที่ออกแบบไว้

สนุกมากครับกับการสอนแล้วถอดบทเรียนการสอนของตัวเองอยู่เสมอ ช่วยเพิ่มความละเอียดและการพัฒนาเทคนิคใหม่ๆ ได้อยู่เสมอครับ