ผลงานฝึกอบรม - เพิ่มประสิทธิภาพ PDCA ด้วยเทคนิคการคิดและการรายงานแบบ A3

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - เพิ่มประสิทธิภาพ PDCA ด้วยเทคนิคการคิดและการรายงานแบบ A3

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       18 มีนาคม 2562       706       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

"เรียนแล้ว...กลัว , กังวล , ไม่มั่นใจ"

Feeling ของผู้เรียนที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอในคลาสอบรมโดยเฉพาะหลักสูตรที่เป็นเชิง Technical

สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการพัฒนาของตัวเองมาตลอดช่วงเวลาที่สอนหลักสูตรหมวดนี้คือ
1.กลัวเขียนผิด-ถูกทักจนไม่กล้าเขียน-รีบเขียนให้จบเพื่อpresentในคลาส
2.สอนแล้วผู้เรียนมี Positive กับงานหรือสถานการณ์มากๆ แต่ไม่สามารถประยุกต์เครื่องมือไปสร้างแนวทางของตัวเองได้

หากผมไม่สร้างการตระหนักรู้การสอนตัวเอง ผมจะมักเผลอไปดีใจหรือกังวลใจกับผลลัพธ์จากการนำเสนอของผู้เรียนว่าเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงบนสิ่งที่นำเสนอ

แต่เมื่อกลับสู่ Coaching Process ของตัวเองได้ คือ การทำให้ผู้เรียนได้ถอดบทเรียนกระบวนการคิดและ Mindset ของตัวเองที่ใช้ในการทำ Workshop ไม่ใช่แค่การประเมินผล วิจารณ์ผลลัพธ์ของการทำ Workshop

ซึ่งจะนำไปสู่การมองเห็นรายละเอียด องค์ประกอบที่แต่ละคนสามารถหยิบไปพัฒนาต่อได้อีกครับ