ผลงานฝึกอบรม - ทักษะการคิดนอกกรอบ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - ทักษะการคิดนอกกรอบ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       19 มีนาคม 2562       742       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

เป็นอีกหนึ่งวันที่ challenge แนวการสอน Training and Group Coaching มาก

จังหวะTraining ทฤษฎี , เทคนิคสามารถดำเนินได้เหมือนปกติ

แต่จังหวะการใช้ Scenario Coaching ด้วยการฟังเชิงลึกเพื่อเก็บเบาะแสระหว่างคลาส เพื่อเชื่อมไปภาพใหญ่ (Big Picture) ของผู้เรียน ยังเป็นภาพระดับMindsetครับ

การคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking) มี key สำคัญคือ "กรอบที่ควบคุมการคิด" ของแต่ละคนมีขนาดไม่เท่ากัน คล้ายระดับของความเป็นผู้นำ , ระดับของการคิดบวก ซึ่งมีความเป็นนามธรรมพอสมควร

การฟังเพื่อเก็บเบาะแสการคิดนอกกรอบหรือคิดในกรอบ จึงเป็นการฟังที่ข้อจำกัด อุปสรรคที่สกัดกั้นความคิดของเขาบนคำว่า "ยาก" , "เป็นไปไม่ได้" , "ติดเรื่องกฎระเบียบ" , "เสนออย่างไรหัวหน้าก็ไม่ฟัง"

ซึ่งเบาะแสเหล่านี้สะท้อนMindsetของเขา ซึ่งเป็น"กรอบที่ควบคุมการคิด" สกัดกั้นความมุ่งมั่น ยืนยันทำความคิดของเขาให้สำเร็จ

การชวนคิดเพื่อสร้าง Scenario ขึ้นมาประกอบการสอนและการโค้ชจึงไม่ใช่ภาพใหญ่ของ Process การทำงาน หรือ Project ที่รับผิดชอบ

แต่เป็นภาพในระดับการมองเห็นกรอบที่ใช้และแค่ Unlearn กรอบนั้นออก เพื่อเตรียมพร้อมกับการสร้างกรอบใหม่บนบริบท สภาพแวดล้อมเดิมๆ และ Resources เดิม

จากเทคนิค หลักการคิดนอกกรอบที่เขาชอบ เชื่อ ใช่ จะนำไปใช้ในการสร้าง Methodology ใหม่ๆหลังจากออกนอกกรอบเดิมๆได้แล้ว

การสอนวันนี้จึงใช้ Training & Coaching เป็นหลัก ลดความเป็น Coaching & Consulting ลงพอสมควรกับหลักสูตรการคิดและการบริหารจัดการงาน