[ผลงานฝึกอบรม] ครูกับบนบาท Facilitator by Coaching Skill

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ครูกับบนบาท Facilitator by Coaching Skill

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     21 มีนาคม 2562     435     0

Teacher as Facilitator by Coaching Skill
คุณครูบนบทบาทของ Facilitator ที่ใช้ทักษะการ Coach

ต้องขอบคุณทั้งทาง Betagro และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ลพบุรี ที่ให้โอกาสผมได้มาแลกเปลี่ยนเทคนิคในการสร้างความรู้กับมืออาชีพอย่างคุณครูทุกท่านโดยใช้กระบวนการ Brain Based Coaching Process

ด้วยบทบาทของความเป็นครู จึงมีโอกาสเกิดกรอบความคิดของความเป็น Helper สูง ดังนั้นก่อนจะนำสู่เรื่องของเทคนิค คุณครูจึงต้องมองเห็น ยอมรับ และปรับเปลี่ยนกรอบความคิด เพื่อทันความเป็น Helper ของตนเอง

มิฉะนั้น
เวลาให้นักเรียนวางเป้าหมาย (Goal)
เป้าหมายนั้นอาจเป็นเป้าหมายที่ครูอยากให้เป็น
เวลาให้นักเรียนสำรวจตัวเอง (Reality)
อาจเป็นมุมมองจากครู มากกว่ามุมมองของนักเรียน
เวลาเลือกวิธีการ (Options)
อาจเผลอแนะนำ แทนการชวนคิด
เวลาลงมือทำ (Way Foward)
ครูจึงอาจต้องเป็นคนควบคุมดูแล มากกว่าที่นักเรียนจะรับผิดชอบตนเอง

แต่ไม่ว่าอย่างไร คุณครู ก็ยังต้องใช้ Helper ซึ่งเป็นจุดแข็งตัวเองเพียงแต่ คุณครู จะทันตัวเองมากขึ้นว่าจะใช้ Helper ตอนไหน กับใครแล้วตอนไหนจะหันมาใช้ Coach เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกรักตนเอง ใช้ศักยภาพตนเอง ดูแลเป้าหมายตนเอง

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  Coaching Skillกรอบความคิดทักษะการโค้ช

แสดงความคิดเห็น