ผลงานฝึกอบรม - Train the Internal Trainer

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Train the Internal Trainer

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       21 มีนาคม 2562       937       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

Train the Internal Trainer ให้มีความครบเครื่องเรื่องการสอน

ความเป็นครบเครื่องเรื่องการสอนสำหรับผมคือ การเข้าใจบริบทของผู้เรียนที่เป็นภาพใหญ่ในการทำงานของเขา แล้วเลือกใช้บทบาทการสอนเพื่อให้ผู้เรียนคิดแนวทางในการทำงานให้สำเร็จ

การเข้าใจบริบท (ที่แท้จริง) ของผู้เรียนในฐานะวิทยากรเป็นโจทย์ของผมในฐานะ Train the Trainer ที่ไม่สามารถสรุป"ศักยภาพ"ของผู้เรียนบนมุมมองของผมได้

ผู้เรียนเป็นผู้ใหญ่และอยากเรียนรู้ด้วยรูปแบบของผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่มีความสนใจที่เฉพาะเจาะจง ความรู้ไหน เทคนิคไหนที่เขาไม่สนใจ แม้จะเกี่ยวข้องกับงานของเขา ก็ไม่อาจเกิดการนำไปใช้

เช่นกันหากเทคนิคไหนที่เขาเรียนแล้วรู้สึกว่ามันยากเกินความสามารถของเขา มีโอกาสที่เขาจะส่งเทคนิคนั้นคืนผู้สอนอย่างรวดเร็ว

แต่หากผู้สอนสามารถทำให้ผู้เรียนมองเห็นภาพว่าเรื่องที่กำลังสอนเกี่ยวข้องกับงานของเขาอย่างไร ประยุกต์ใช้ได้อย่างไรบนความสามารถที่เขามีอยู่ตอนนี้ เรื่องนั้นเขาจะให้ความสนใจมากขึ้นและยินดีที่จะนำไปทดลองปฏิบัติบนความตั้งใจของเขา

ผู้เรียนมีเทคนิควิธีการที่เหมาะสมกับสไตล์ของตัวเอง
ผู้สอนกับผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ความเป็นตัวตนไม่เหมือนกันหากผู้สอนพยายามใส่ความเป็นตัวตนของตัวเองลงในเรื่องที่กำลังสอนมาเท่าไร ก็มีโอกาสสูงที่ผู้เรียนจะรู้สึกว่าเรื่องนั้น อาจไม่เหมาะกับสไตล์ของเขาได้

การเลือกถ่ายทอดแค่เพียงหลักการแล้วทำให้ผู้เรียนคิดถึงงานของเขาทันที ผ่านการใช้กระบวนการโค้ช ช่วยให้เขาสามารถประยุกต์ใช้หลักการนั้นมากำหนดเป็นขั้นตอน แนวทาง แผนงานการนำไปใช้ด้วยสไตล์ ความเป็นตัวตนบนจุดเด่นของเขาเอง

ผู้เรียนอยากได้รับการยอมรับความสามารถเท่าที่เขามีอยู่จากผู้สอนโดยไม่ถูกคาดหวัง
การแชร์มุมมอง แลกเปลี่ยนแนวความคิดจากผู้เรียนจากคำถามที่ผู้สอนถามไป ย่อมมีความกังวลอยู่ลึกๆว่าคำตอบของเขาอาจจะผิด อาจจะไม่ตรงกับที่ผู้สอนคาดหวังให้เขาตอบ

หากผู้สอนช่วยให้ผู้เรียนไม่กังวลกับการตอบคำถาม หลีกเลี่ยงการมีผิดถูก แต่ฟังโดยสามารถสะท้อนให้ผู้เรียนเห็นศักยภาพที่อยู่ในคำตอบ สิ่งที่สามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้อีก โดยสอนหรือให้เทคนิคเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางมากขึ้น ก็จะช่วยให้เขาพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนมุมมองต่างๆได้ตลอดการอบรม

ผู้เรียนในคลาสวันนี้เป็น Internal Trainer ที่มีประสบการณ์การสอนพอสมควร ทำให้ผมสามารถถ่ายทอดเทคนิคในเชิงลึกได้

ต้องขอบคุณที่ผู้เรียนไม่กังวลกับสิ่งที่เรียนรู้และมองเป็นเชิงบวกกับการนำไปต่อยอดการสอนของตัวเองได้ต่อไปครับ