[ผลงานฝึกอบรม] ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการโค้ชคุณค่าของทีมงาน

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการโค้ชคุณค่าของทีมงาน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     27 มีนาคม 2562     364     0

การเปลี่ยนแปลงตัวเองในฐานะผู้นำ
การโค้ชคุณค่าในตัวเอง
การโค้ชคุณค่าของทีมงาน

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการโค้ชคุณค่าของทีมงาน ให้สอดคล้องกับคุณค่าขององค์กร คือ เนื้อหาสำคัญของ 2 วันนี้ครับ

Self-Leading&Self-Coaching
Lead Your People&Coaching Your Team
Values&Strengths Coaching

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงการโค้ชทีมงาน

แสดงความคิดเห็น