ผลงานฝึกอบรม - ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการโค้ชคุณค่าของทีมงาน

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการโค้ชคุณค่าของทีมงาน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       27 มีนาคม 2562       690       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

การเปลี่ยนแปลงตัวเองในฐานะผู้นำ
การโค้ชคุณค่าในตัวเอง
การโค้ชคุณค่าของทีมงาน

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการโค้ชคุณค่าของทีมงาน ให้สอดคล้องกับคุณค่าขององค์กร คือ เนื้อหาสำคัญของ 2 วันนี้ครับ

Self-Leading&Self-Coaching
Lead Your People&Coaching Your Team
Values&Strengths Coaching