ผลงานฝึกอบรม - พัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - พัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       27 มีนาคม 2562       1164       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

การสอนและการโค้ชเพื่อช่วยให้ผู้อื่นสามารถคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking Coaching วิทยากร&โค้ชเองต้องมีทักษะการคิดนอกกรอบของตัวเองด้วนเช่นกัน

การสร้างการตระหนักรู้ให้ผู้เรียนมองเห็นและยอมรับการมีกรอบของตัวเอง วิทยากร&โค้ชสามารถชี้นำ ชี้แนะ หรือ สะท้อนด้วยการฟัง&ใช้คำถาม

คลาสวันนี้เตรียมพร้อมมาฟังกรอบความคิดของผู้เรียนที่สะท้อนกระบวนการคิดกับภาพใหญ่และวิธีคิดบนกรอบที่เขาใช้ (Mindset + Methodology)

วันนี้ได้ฝึกการฟังของตัวเองโดยใช้ประสบการณ์ในงานที่ถนัดมาเป็นกรอบให้ได้ยิน และฝึกคิดนอกกรอบของตัวเองในการสอนด้วยเช่นกันครับ