[ผลงานฝึกอบรม] Supervisory Skill

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / Supervisory Skill

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     27 มีนาคม 2562     377     0

เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ได้มีโอกาสไปช่วนคิด ชวนคุย ในหลักสูตร Supervisory Skill 2 วัน รุ่นที่ 1 ของทางบริษัทเบทาโกร

ครั้งนี้ Challenge ตัวเอง โดยการใช้สไลด์ต้นฉบับของทางสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง 100%
เพราะมีจุดประสงค์หลายประการ
อย่างแรกคือ ต้องการฝึกออกจาก Comfort Zone ตัวเอง เพราะโดยปกติผมชอบสร้างชุดสไลด์ของตัวเองขึ้นมาสอนมากกว่า การได้สอนด้วยสไลด์ต้นฉบับ ทำให้มองเห็นเนื้อหาหัวข้อเดียวกัน ในมุมมองที่แตกต่างออกไป ทำให้ตัวผมเองได้เรียนรู้ไปพร้อมกับผู้เรียนด้วย
ฝึกแยกหลักการออกจากเนื้อหา เพราะโดยปกติผมจะแทรกหลักการทำงานของสมองเข้าไว้ในสไลด์ แต่ครั้งนี้ได้ทดลองแยกหลักการออกมาที่ Flipchart และเห็นจังหวะการเชื่อมโยงหลักการสมอง เข้ากับเนื้อหาในสไลด์ แล้วนำมาใช้ในการ Roleplay กับการ Coach ได้มากขึ้น
ได้แบ่งเวลาในการค้นคว้าเรื่องสไลด์ ไปใช้เวลากับการค้นคว้าเครื่องมือแทน ทำให้เห็นความสำคัญของเครื่องมือต่างๆ ที่มีคุณค่าต่อผู้เรียนไม่น้อยไปกว่าในด้านของเนื้อหาเลย ทำให้ครั้งนี้มีโอกาสใช้เครื่องมือต่างๆ ในหลักสูตรมากขึ้น
การสอนในระบบสถาบัน อาจต้องมีการสอนทดแทนกันได้โดยไม่เห็นความแตกต่าง
การใช้สไลด์ต้นฉบับ ทำให้เพื่อนวิทยากรด้วยกัน สามารถสอนทดแทนกันง่ายขึ้นหากจำเป็น เช่น ป่วย ติดภารกิจ เพราะทุกคนได้ฝึกฝนบนกระบวนการ Training and Group Coaching (T&GC) อยู่แล้ว

และโอกาสสำคัญในการสอนครั้งนี้คือมีโอกาสจับจังหวะในการทำ Coaching on Floor บ่อยมากทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจกระบวนการโค้ชได้ด้วยตนเองมองเห็นความแตกต่างของการโค้ชและเครื่องมือการสอนอื่นๆและเห็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อยอดการสอนงานของตนเอง

สุดท้ายสิ่งสำคัญการสรุปหลัง Class ว่า "แค่ลองดู" เพราะหากไม่ลองทำ ก็จะไม่เรียนรู้เป็นทักษะ เพราะหากไม่ลองเปลี่ยน ก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมขอบคุณมากครับที่จะไป "แค่จะลอง Coach ดู"

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  หัวหน้างานการบริหารทีมงานSupervisory Skill

แสดงความคิดเห็น