[ผลงานฝึกอบรม] One on One Executive Coaching

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / One on One Executive Coaching

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     1 เมษายน 2562     289     0

วันนี้กับโปรแกรม 1:1 EC ต่อเนื่อง

เครื่องมือประกอบการโค้ชในวันนี้
kerwords(คำคู่) Coaching
Conceptual Page Coaching
Story Coaching

ความหลากหลายของเครื่องมือทำให้โค้ชชี่ เกิดการเรียนรู้ผ่านการตระหนักรู้ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะจองตัวเองมากที่สุด เพราะเครื่องมือประกอบการโค้ช ทำให้โค้ชชี่สร้างแนวความคิดของตัวเองขึ้นมาเอง

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ทักษะการโค้ชExecutive CoachingStory Coaching

แสดงความคิดเห็น