ผลงานฝึกอบรม - One on One Executive Coaching

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - One on One Executive Coaching

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       1 เมษายน 2562       733       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันนี้กับโปรแกรม 1:1 EC ต่อเนื่อง

เครื่องมือประกอบการโค้ชในวันนี้
kerwords(คำคู่) Coaching
Conceptual Page Coaching
Story Coaching

ความหลากหลายของเครื่องมือทำให้โค้ชชี่ เกิดการเรียนรู้ผ่านการตระหนักรู้ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะจองตัวเองมากที่สุด เพราะเครื่องมือประกอบการโค้ช ทำให้โค้ชชี่สร้างแนวความคิดของตัวเองขึ้นมาเอง