ผลงานฝึกอบรม - การบริหารจัดการสำหรับหัวหน้างานใหม่

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การบริหารจัดการสำหรับหัวหน้างานใหม่

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       4 เมษายน 2562       823       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

เริ่มต้นที่ หลักพื้นฐานการบริหารจัดการ ให้ถูกต้อง การเป็นหัวหน้างานใหม่ บทบาทและหน้าที่เปลี่ยนแปลงไป การสร้างกรอบความคิด (Mindset) และพัฒนาทักษะที่สำคัญ (Skil Set) ที่ดี ย่อมมีความจำเป็น การเตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับการเป็นหัวหน้างานที่ดี จะทำให้มีความสุขกับบทบาทใหม่ครับ

หัวหน้างาน เติบโตจากการมีประสบการณ์ในการทำงาน

แนวทางการพัฒนาตัวเองของหัวหน้าใหม่
สร้างกรอบความคิดหัวหน้างานที่ดี
พัฒนาทักษะที่สำคัญของหัวหน้างาน
การใช้บทบาทผู้สอนงานที่เหมาะสม
การบริหารจัดการงานและคน

รอผู้เรียนนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองต่อไปนะครับ
วันนี้ตั้งใจ ชวนคิด ชวนคุย เพื่อสร้างกรอบความคิดของหัวหน้างานที่ดี กับผู้เรียนครับ