[ผลงานฝึกอบรม] การบริหารจัดการสำหรับหัวหน้างานใหม่

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / การบริหารจัดการสำหรับหัวหน้างานใหม่

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     4 เมษายน 2562     457     0

เริ่มต้นที่ หลักพื้นฐานการบริหารจัดการ ให้ถูกต้อง การเป็นหัวหน้างานใหม่ บทบาทและหน้าที่เปลี่ยนแปลงไป การสร้างกรอบความคิด (Mindset) และพัฒนาทักษะที่สำคัญ (Skil Set) ที่ดี ย่อมมีความจำเป็น การเตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับการเป็นหัวหน้างานที่ดี จะทำให้มีความสุขกับบทบาทใหม่ครับ

หัวหน้างาน เติบโตจากการมีประสบการณ์ในการทำงาน

แนวทางการพัฒนาตัวเองของหัวหน้าใหม่
สร้างกรอบความคิดหัวหน้างานที่ดี
พัฒนาทักษะที่สำคัญของหัวหน้างาน
การใช้บทบาทผู้สอนงานที่เหมาะสม
การบริหารจัดการงานและคน

รอผู้เรียนนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองต่อไปนะครับ
วันนี้ตั้งใจ ชวนคิด ชวนคุย เพื่อสร้างกรอบความคิดของหัวหน้างานที่ดี กับผู้เรียนครับ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การบริหารการจัดการหัวหน้างาน

แสดงความคิดเห็น