[ผลงานฝึกอบรม] หลักการจัดทำหลักสูตรการสอนครบวงจร

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / หลักการจัดทำหลักสูตรการสอนครบวงจร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     10 เมษายน 2562     368     0

วันแรกผู้เรียนได้ หลักการจัดทำหลักสูตรการสอนครบวงจร

การเขียน Course Outline เรื่องที่จะสอน
การจัดทำสไลด์เนื้อหาแบบต่างๆ
การจัดทำสไลด์กิจกรรมประกอบการสอน
เทคนิคการเขียน Script ในแต่ละสไลด์
การสร้างเครื่องมือประกอบการสอน
เทคนิคการใช้ Flipchart ประกอบการสอน
เทคนิคการเล่าเรื่องประกอบเนื้อหา
เทคนิคการใช้คำถามชวนคิดแบบต่างๆ

เตรียมพบกันอีกครั้งสิ้นเดือนนี้ เตรียมสร้างหลักสูตรและแนวการสอน เพื่อมาดำเนินการ Group Coaching&Clinic

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  หลักสูตรการสอนครบวงจรเทคนิคการใช้คำถาม

แสดงความคิดเห็น