[ผลงานฝึกอบรม] จิตวิทยาการบริการและจุงใจผู้ใต้บังคับบัญชา

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / จิตวิทยาการบริการและจุงใจผู้ใต้บังคับบัญชา

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     12 เมษายน 2562     370     0

วันนี้มาอยู่กับกลุ่มรองผจก ในหลักสูตร Leadership หลักสูตรที่สอน&โค้ชสนุกครับ

"ผู้จัดการ" ป็นตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายพร้อมสิทธิและความรับผิดชอบ

"ผู้บังคับบัญชา/ผู้นำ/โค้ช" เป็นบทบาทที่ผู้จัดการสามารถเลือกใช้ให้สอดคล้องกับเป้าวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

การพัฒนาผู้จัดการเพื่อเพิ่มระดับภาวะผู้นำและใช้เทคนิคการโค้ช ช่วยให้ผู้จัดการสร้างผลลัพธ์ สร้างคนด้วยแนวทางที่เหมาะสม สอดคล้องกับองค์กรและบุคลากรได้ดีขึ้นครับ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  Leadershipเทคนิคการโค้ชการบริการ

แสดงความคิดเห็น