[ผลงานฝึกอบรม] การประยุกต์ใช้เทคนิค NLP กับตัวเองและผู้อื่น

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / การประยุกต์ใช้เทคนิค NLP กับตัวเองและผู้อื่น

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     19 เมษายน 2562     319     0

เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์จริงด้วย "กรณีศึกษา"

กรณีศึกษาแนว Training and Group Coaching สร้างมาจากสถานการณ์ที่ใกล้เคียงชีวิตจริง

เช่น
เลื่อนเป็นหัวหน้างานแล้วเกิดความเครียด
กังวลทุกครั้งเมื่อต้องนำเสนอที่ประชุม
ไม่อยากรับงานใหม่ๆเพราะกลัวทำผิด
ลูกน้องไม่ค่อยเชื่อฟังจึงต้องทำงานเองบ่อยๆ
หัวหน้าปล่อยให้ตัดสินใจเอง ไม่รู้จะทำอย่างไร

การเลือกใช้ตัวการ์ตูนและชื่อสมมติ ทำให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้เต็มที่ ไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นการตำหนิ จับผิด หรือกล่าวโทษใครหรือแผนกใด ผู้เรียนหยิบหลักการตามทฤษฎีที่เรียนรู้มาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาต่างๆตามกรณีศึกษาและเลือกใช้เทคนิคจัดการตามสไตล์ที่แต่ละคนชอบมาสร้างแนวทางปฏิบัติใหม่ๆเพื่อก้าวออกจาก Comfort Zone เดิมๆ การนำเสนอ การแชร์ การแสดงบทบาทสมมติโดยไม่มีถูกผิด ช่วยให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกมากขึ้น การช่วยให้ผู้เรียนถอดบทเรียนของวิทยากร&โค้ช ทำให้ผู้เรียนสามารถแยกแยะกระบวนการคิดของตัวเองกับกรณีศึกษาอย่างมีลำดับขั้นตอน

การใช้คำถามโค้ชสร้างการยืนยัน (Commitment Questioning) ช่วยให้ผู้เรียนประยุกต์กับงานของตัวเองได้

กรณีศึกษาแนว Training and Group Coaching จึงคล้ายแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนได้เตรียมความพร้อมก่อนเผชิญสถานการณ์จริง ด้วยวิธีการที่เขาคิดขึ้นเอง

การใช้เทคนิค NLP กับผู้เรียนให้มองปัญหาในการทำงานจริงเป็นกรณีศึกษาที่เขาเคยจัดการได้ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่น และความพร้อมออกจาก Comfort Zone เมื่อต้องเผชิญสถานการณ์จริงได้ทันที

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ถอดบทเรียนการใช้คำถามNLP

แสดงความคิดเห็น