[ผลงานฝึกอบรม] โปรแกรมโค้ชผู้บริหาร

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / โปรแกรมโค้ชผู้บริหาร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     19 เมษายน 2562     241     0

เปิดเริ่มต้นด้วย โปรแกรม 1:1 EC ต่อเนื่อง

การโค้ชผู้บริหาร ในเชิงบริหารธุรกิจ ครอบคลุมการบริหารงานและบริหารคน

Strategic Management
Leadership Awareness
Performance Coaching

งานได้ผล คนเป็นสุข ธุรกิจเติบโต

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  โค้ชผู้บริหารการบริหารงานLeadership

แสดงความคิดเห็น