ผลงานฝึกอบรม - โปรแกรมโค้ชผู้บริหาร

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - โปรแกรมโค้ชผู้บริหาร

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       19 เมษายน 2562       531       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

เปิดเริ่มต้นด้วย โปรแกรม 1:1 EC ต่อเนื่อง

การโค้ชผู้บริหาร ในเชิงบริหารธุรกิจ ครอบคลุมการบริหารงานและบริหารคน

Strategic Management
Leadership Awareness
Performance Coaching

งานได้ผล คนเป็นสุข ธุรกิจเติบโต