[ผลงานฝึกอบรม] PSDM Training and Group Coaching

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / PSDM Training and Group Coaching

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     19 เมษายน 2562     273     0

มองเห็นกรอบความคิดเพื่อเข้าใจสภาวะของตัวเองเมื่อต้องเผชิญปัญหา

เรียนรู้กระบวนการคิดเพื่อเข้าใจวิธีคิดของตัวเองและต่อยอดกระบวนการคิดแบบใหม่

เข้าใจแก่นของเครื่องมือเพื่อเชื่อมโยงกระบวนการคิดที่ได้เรียนรู้

ฝึกฝนการใช้เครื่องมือเพื่อลดความกังวลเมื่อต้องนำไปใช้กับสถานการณ์จริง

สร้าง Commitment ของตัวเองเพื่อพร้อมกลับไปเผชิญปัญหาที่ยังไม่อยากแก้

เตรียมพร้อมกับการสอนวันนี้ครับ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  Group CoachingกรอบความคิดPSDM

แสดงความคิดเห็น