ผลงานฝึกอบรม - PSDM Training and Group Coaching

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - PSDM Training and Group Coaching

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       19 เมษายน 2562       891       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

มองเห็นกรอบความคิดเพื่อเข้าใจสภาวะของตัวเองเมื่อต้องเผชิญปัญหา

เรียนรู้กระบวนการคิดเพื่อเข้าใจวิธีคิดของตัวเองและต่อยอดกระบวนการคิดแบบใหม่

เข้าใจแก่นของเครื่องมือเพื่อเชื่อมโยงกระบวนการคิดที่ได้เรียนรู้

ฝึกฝนการใช้เครื่องมือเพื่อลดความกังวลเมื่อต้องนำไปใช้กับสถานการณ์จริง

สร้าง Commitment ของตัวเองเพื่อพร้อมกลับไปเผชิญปัญหาที่ยังไม่อยากแก้

เตรียมพร้อมกับการสอนวันนี้ครับ