ผลงานฝึกอบรม - ทักษะการบังคับบัญชาและการสื่อสารทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - ทักษะการบังคับบัญชาและการสื่อสารทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       22 เมษายน 2562       595       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันนี้มาอยู่กับกลุ่มผู้ควบคุมงานอีกครั้งในรุ่นสุดท้ายของระดับนี้

หลักสูตรนี้ เป็น"สมรรถนะ"ที่สำคัญในปีนี้ขององค์กรที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ที่องค์กรจะก้าวไป

องค์กรนี้มีพนักงานหลายระดับ แต่ละระดับมีจำนวนพนักงานมาก

จึงต้องแบ่งจัดเป็นหลายรุ่นและยังมีความละเอียด ความลึกที่แตกต่างกันในแต่ละระดับเช่นกันครับ