[ผลงานฝึกอบรม] ทักษะการบังคับบัญชาและการสื่อสารทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ทักษะการบังคับบัญชาและการสื่อสารทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     22 เมษายน 2562     323     0

วันนี้มาอยู่กับกลุ่มผู้ควบคุมงานอีกครั้งในรุ่นสุดท้ายของระดับนี้

หลักสูตรนี้ เป็น"สมรรถนะ"ที่สำคัญในปีนี้ขององค์กรที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ที่องค์กรจะก้าวไป

องค์กรนี้มีพนักงานหลายระดับ แต่ละระดับมีจำนวนพนักงานมาก

จึงต้องแบ่งจัดเป็นหลายรุ่นและยังมีความละเอียด ความลึกที่แตกต่างกันในแต่ละระดับเช่นกันครับ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การสื่อสารการบังคับบัญชาสมรรถนะ

แสดงความคิดเห็น