[ผลงานฝึกอบรม] Leader as Coach and Mentor

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / Leader as Coach and Mentor

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     23 เมษายน 2562     353     0

การประยุกต์ใช้การโค้ช ให้ครอบคลุมหลักการและศาสตร์ต่างๆ ช่วยทำให้ผู้เรียน สามารถเลือกใช้กับโค้ชชี่และน้องเลี้ยงของตัวเองได้หลากหลายมากขึ้น

การเรียนรู้การโค้ชเชิงปฏิบัติการจริง ทำให้ฝึกฝนทักษะการโค้ชได้อย่างละเอียดด้วยตัวเอง เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง

การฟังด้วยศาสตร์ที่ต่างกัน ทำให้เรื่องที่สนใจต่างกัน
การใช้คำถามชวนคิดที่หลักการต่างกัน ทำให้โค้ชชี่ตระหนักรู้ต่างกัน
การเลือกใช้บทบาทโค้ชหรือพี่เลี้ยง ทำให้การช่วยเหลือเหมาะสม
การใช้กระบวนการโค้ชต่างกัน ทำให้สอดคล้องกับเรื่องราวของโค้ชชี่

สถานการณ์หน้างานจริง มีความหลากหลายและแตกต่าง การประยุกต์การโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง จึงต้องมีทางเลือกให้พิจารณานำไปใช้อย่างเหมาะสม

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  ทักษะการโค้ชโค้ชพี่เลี้ยงภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น