ผลงานฝึกอบรม - Leader as Coach and Mentor

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Leader as Coach and Mentor

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       23 เมษายน 2562       665       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

การประยุกต์ใช้การโค้ช ให้ครอบคลุมหลักการและศาสตร์ต่างๆ ช่วยทำให้ผู้เรียน สามารถเลือกใช้กับโค้ชชี่และน้องเลี้ยงของตัวเองได้หลากหลายมากขึ้น

การเรียนรู้การโค้ชเชิงปฏิบัติการจริง ทำให้ฝึกฝนทักษะการโค้ชได้อย่างละเอียดด้วยตัวเอง เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง

การฟังด้วยศาสตร์ที่ต่างกัน ทำให้เรื่องที่สนใจต่างกัน
การใช้คำถามชวนคิดที่หลักการต่างกัน ทำให้โค้ชชี่ตระหนักรู้ต่างกัน
การเลือกใช้บทบาทโค้ชหรือพี่เลี้ยง ทำให้การช่วยเหลือเหมาะสม
การใช้กระบวนการโค้ชต่างกัน ทำให้สอดคล้องกับเรื่องราวของโค้ชชี่

สถานการณ์หน้างานจริง มีความหลากหลายและแตกต่าง การประยุกต์การโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง จึงต้องมีทางเลือกให้พิจารณานำไปใช้อย่างเหมาะสม