ผลงานฝึกอบรม - กระบวนการแก้ปัญหาแบบนักกลยุทธ์

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - กระบวนการแก้ปัญหาแบบนักกลยุทธ์

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       24 เมษายน 2562       728       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

เคล็ด(ไม่)ลับ กระบวนการแก้ปัญหาแบบนักกลยุทธ์จากคลาส Training and Group Coaching

1.กรอบความคิดในการเผชิญปัญหา
ความแตกต่างอย่างแรกระหว่างนักแก้ปัญหามือสมัครเล่นกับมืออาชีพคือ "ความมุ่งมั่น"
มืออาชีพโฟกัสที่ "เป้าหมาย" และมองปัญหาเป็นแค่ Gap ที่ต้องคิดจัดการให้หายไป
มือสมัครเล่นโฟกัสที่"ความรู้สึกของตัวเอง" จึงมองปัญหาเป็นข้อจำกัดต่างๆ จนกลายเป็นหลุมพรางของความสำเร็จ

2.ระบุปัญหาที่แท้จริง
ความสามารถหนึ่งที่สำคัญคือการคิดอย่างมีตรรกะเพื่อมองปัญหาในเชิงภาพใหญ่ (Big Picture) ให้ออก
ปัญหาที่อยู่ส่วนใดของเส้นทางเดินและกระทบกับเป้าหมายอย่างไร หากระบุปัญหาไม่ถูกหรือไม่ชัดเจน เราอาจเสียเวลาไปจัดการกับเรื่องที่ไม่สำคัญได้

3.ค้นหาสาเหตุของปัญหา
การคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลทั้งแนวลึกและแนวข้าง ค่อยๆแยกแยะปัจจัยใหญ่ๆที่มีส่วนกับปัญหาออกมาเป็นเรื่องๆ
การใช้ประสบการณ์ในอดีตมาตั้งเป็นสมมติฐาน (Assumption) และการใช้ข้อมูลต่างๆ (Information) มาค้นหาและสรุปข้อเท็จจริง
แล้วจึงค่อยเจาะแต่ละเรื่องลึกลงไปเรื่อยๆ จนกระทั่งได้ภาพที่เป็นโครงสร้างทั้งหมดของปัญหา
เปรียบเสมือนการเลาะเนื้อปลาออกจนกระทั่งเห็นก้างปลาทั้งหมด (Fish bone) หรือการค่อยๆขุดดินออกจนกระทั่งเห็นรากแก้ว รากย่อยของต้นไม้ (Root Cause)

4.สร้างแนวทางเลือกใหม่ๆและตัดสินใจ
ทักษะหนึ่งที่สำคัญของนักแก้ปัญหามืออาชีพคือ ความสามารถในการกำหนดวิธีการได้หลากหลาย เพื่อให้เห็นทางออกใหม่ๆ
แล้วจึงทำการประเมินเพื่อตัดสินใจเลือกวิธีดารที่เหมาะสมที่สุด(โดยไม่concernกับผลลัพธ์มากจนเกินไป)

5.P-D-C-A
เนื่องจากปัญหาสำคัญๆ อาจจะไม่ได้แก้จบในครั้งเดียวหรือขั้นตอนเดียว
การติดตามผลลัพธ์ เพื่อประเมินความคืบหน้า รวมทั้งปรับเปลี่ยนแนวทางที่เหมาะสม จะช่วยให้การแก้ปัญหานั้นดำเนินได้อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งประสบผลสำเร็จ