[ผลงานฝึกอบรม] Project Management Skill

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / Project Management Skill

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     24 เมษายน 2562     217     0

การใช้ส่วนผสมของ Hard Skill กับ Soft Skill ในการบริหารโครงการให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย

"Hard Skill"
หลักการ มาตรฐานในงานก่อสร้างที่ถูกต้อง
ทักษะการบริหารต่างๆที่จำเป็น
เครื่องมือบริหารโครงการที่เลือกใช้ได้

"Soft Skill"
การคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อพิชิตเป้าหมาย
การใช้ภาวะผู้นำ 360 องศากับบุคคลรอบทิศ
การโค้ชชิ่ง & พี่เลี้ยงทีมงานตามสถานการณ์

ถือโอกาสทบทวนทั้งความรู้งานโครงการและฝึกความแม่นยำในกระบวนการสอน Coaching & Consulting ด้วยครับ

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  การบริหารโครงการProject Managementภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น