ผลงานฝึกอบรม - Project Management Skill

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Project Management Skill

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       24 เมษายน 2562       1093       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

การใช้ส่วนผสมของ Hard Skill กับ Soft Skill ในการบริหารโครงการให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย

"Hard Skill"
หลักการ มาตรฐานในงานก่อสร้างที่ถูกต้อง
ทักษะการบริหารต่างๆที่จำเป็น
เครื่องมือบริหารโครงการที่เลือกใช้ได้

"Soft Skill"
การคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อพิชิตเป้าหมาย
การใช้ภาวะผู้นำ 360 องศากับบุคคลรอบทิศ
การโค้ชชิ่ง & พี่เลี้ยงทีมงานตามสถานการณ์

ถือโอกาสทบทวนทั้งความรู้งานโครงการและฝึกความแม่นยำในกระบวนการสอน Coaching & Consulting ด้วยครับ