ผลงานฝึกอบรม - ทักษะการประสานงานและนำเสนอเพื่อผลลัพธ์ของงาน

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - ทักษะการประสานงานและนำเสนอเพื่อผลลัพธ์ของงาน

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       30 เมษายน 2562       677       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ต่อเนื่องกับระดับสูงขึ้นแต่ยังคงสมรรถนะหลักคือ "การสื่อสาร"

กลุ่มระดับSup ที่scopeงานกว้างขึ้น ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในระดับสูง

การสื่อสารจึงต้องมีมิติที่ชัดเจนว่าสื่อสารในมุมใดบ้าง

การประสานงานกับOwner / Consult เพื่อขอดำเนินงานหรือClarifyประเด็นสำคัญ
การเจรจาต่อรองในเรื่องสำคัญที่มีผลกับTime , Cost , Quality
การบริหาร Conflict ระหว่างส่วนงานต่างๆในโครงการเพื่อให้เกิดความFlow
การเป็นพี่เลี้ยง & โค้ชเพื่อถ่ายทอด Tacit knowledge ให้ผู้ควบคุมงาน

การสอนที่สามารถแยกความแตกต่างและแก่นสำคัญของการสื่อสารในแต่ละมุมได้อย่างชัดเจน

ช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นที่มาที่เชื่อมโยงกับหลักการต่างๆ สามารถประยุกต์ใช้ได้ง่ายขึ้นครับ