ผลงานฝึกอบรม - Train The Internal Trainer

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - Train The Internal Trainer

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       3 พฤษภาคม 2562       719       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันนี้ Train The Internal Trainer รุ่น 2 วันแรก

การนำ Tacit Knowledge ของหัวหน้างานและผู้จัดการ มาจัดทำเป็น ?หลักสูตรและกระบวนการสอนของตัวเอง? เพื่อนำไปใช้ดำเนินการฝึกอบรมให้บุคลากรภายใน ให้มีความรู้และสามารถนำไปใช้ได้?กลายเป็นเรื่องสำคัญขององค์กรที่ก่อตั้งมานาน เพราะบุคลากรมีความรู้ที่มากพอ