ผลงานฝึกอบรม - ทักษะการโค้ชและการถอดบทเรียนเชิงลึก

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - ทักษะการโค้ชและการถอดบทเรียนเชิงลึก

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       13 พฤษภาคม 2562       627       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

โค้ชและการถอดบทเรียนเชิงลึกกันอย่างสนุกสนานครับ

การเรียนโค้ชเชิงปฏิบัติการโค้ชจริง ทำให้เห็น รายละเอียดของการโค้ช จังหวะของการโค้ช และเทคนิคการโค้ชกับสถานการณ์จริง

วันนี้ได้บอกเล่าประสบการณ์การโค้ชแบบ 1:1 Executive Coaching พร้อมใช้กระบวนการโค้ชผู้บริหารระดับสูง มาแสดงบทบาทสมมติ ช่วยทำให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการไปเป็นโค้ชมืออาชีพมากขึ้นครับ

ขอยืมท่า AHA ของ อ.เอส มาครับ