[ผลงานฝึกอบรม] โปรแกรมพัฒนาทักษะการโค้ชมืออาชีพ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / โปรแกรมพัฒนาทักษะการโค้ชมืออาชีพ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง     13 พฤษภาคม 2562     84     0

โปรแกรมพัฒนาโค้ชมืออาชีพ ครั้งที่ 6
การเรียนรู้ขั้นตอนการดำเนินการโค้ชแบบ 1:1 Executive Coach

ทุกครั้งของการเดิน class Master Coach จะได้ทำการ Coach ให้ดูตามสิ่งที่สอน แล้ว ให้ผู้เรียน ฝึกถอดบทเรียน โดย
ครั้งแรกๆของการเรียน ให้ผู้เรียน บอกสิ่งที่เห็นจากตัวอย่าง ซึ่งโดยมากจะเห็นเป็น Content และได้ตระหนักถึง mindset ของโค้ชที่ต่างจากกระบวนการพัฒนาอื่นๆ
ครั้งต่อๆมา ผู้เรียน ได้เรียนรู้ ทักษะ และกระบวนการโค้ช การ Role play แล้วให้ถอดบทเรียน ทำได้ดีขึ้น เพราะฝึกทักษะการฟัง และการใช้คำถามกันมากขึ้น ทำให้ได้ยินที่ context ของโค้ชชี่มากขึ้น จับประเด็นการใช้คำถามของโค้ชได้มากขึ้น
และ ครั้งที่ 6 นี้เห็นพัฒนาการของว่าที่โค้ชมืออาชีพ ว่า มีความละเอียดในการฟังมากขึ้น จับ Model และ ประเด็นการ coach ได้ละเอียดขึ้น

วันนี้ ส่วนตัวรู้สึกสนุก และมีความสุขมาก เดิมจะอยากช่วยให้ทุกท่านได้ประโยชน์จากการฝึกฝนใน class แต่ก็ไม่สามารถทำได้ เพราะเหมือนผู้เรียนก็จะได้อะไรกลับไปทุกครั้ง เพียงแต่ว่า มาครั้งใหม่ก็จะได้อะไรเพิ่มเติมกลับไปกันเองทุกครั้ง ทำให้ครั้งนี้ได้เรียนรู้ว่า Trust the Process ทุกการฝึกฝน โค้ชจะได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆ บนเนื้อหาเดิมไม่มากก็น้อย อยู่ที่ resource ของแต่ละคน เป็น mindset, experience และ skill ของการโค้ชที่ถูกต้อง

ขอบคุณทุกท่าน ที่เป็นโค้ช-โค้ชชี่ และ Observer ให้กันและกัน สร้างการเรียนรูู้ร่วมกันในวันนี้

    แชร์            แชร์  


อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

อาจารย์ ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์
Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

 หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง  พัฒนาโค้ชมืออาชีพExecutive Coachทักษะการโค้ช

แสดงความคิดเห็น