ผลงานฝึกอบรม - การปรับปรุงกระบวนงานและการจัดทำโครงการ

หน้าแรก / ผลงานฝึกอบรม / ผลงานฝึกอบรม - การปรับปรุงกระบวนงานและการจัดทำโครงการ

  โดยทีมงานเอ็นเทรนนิ่ง       16 พฤษภาคม 2562       697       0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วันนี้มาอยู่ที่การไฟฟ้านครหลวงครับ

ได้ความไว้วางใจต่อเนื่องเป็นปีที่สามแล้ว กับหัวข้อเดิมคือ

"การปรับปรุงกระบวนงานและการจัดทำโครงการ"

ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้นำเสนอโครงการที่ได้จากการระดมสมอง ต่อยอดด้วยเทคนิค เครื่องมือบริหารงาน PDCA & A3

รวมทั้งบทบาท Coach & Consult ที่จะได้อยู่ร่วมคิดร่วมโค้ชจนกระทั่งนำเสนอโครงการประกวดครับ